top of page

Bærekraft

Hos flisLAB er vi opptatt av å levere bærekraftige produkter fra leverandører som følger våre etiske spilleregler i alle ledd. Vi jobber derfor kun med Europeiske produsenter som vi vet følger arbeidslivets spilleregler og kan dokumentere alt dette. Og som setter bærekraft i alle faser sentralt for sin produksjon. Vi velger de mest miljøvennlige transportmåtene der det lar seg gjøre og det feste produktene vi lagerfører hentes opp med jernbane og båt.

Her finner du noen av tiltakene vi og våre produsenter bruker for å begrense avtrykket på vår felles klode. Her kan du også laste ned Miljødokumentasjon/ EPD på de ulike produsentene vi representerer. Og du kan lese om hvilke produkter som er godkjent i de ulike sertifiseringene som gjelder i byggebransjen.

bottom of page